Mer om e-learning

Genom kombinerad animering och simulering på användarens dator/platta ("client-side computing") kan man skapa virtuella laborationer och experiment där den studerande på ett realistiskt sätt kan undersöka skeenden inom naturvetenskap, matematik, teknik, ekonomi m.m. Elevens intresse och motivation stimuleras av ett attraktivt och interaktivt innehåll. Genom att användaren själv kan styra förloppet och få omedelbar visuell återkoppling på sina val och antaganden blir hen direkt involverad i skeendet.

Det "virtuella laboratoriet"

Kan beskrivas som

 • Realistisk interaktiv simulering och animering
 • Simulering av typ "vad händer om...", d.v.s. där man varierar ingångsvärden och utvärderar resultatet
 • Kombination av olika media som 3D-animering, text, bild och ljud till en "levande lärobok"
Naturligtvis använder vi den senaste Internet-tekniken

Läs mer om tekniken »

Fördelar

Bland fördelarna kan nämnas

 • Ökat intresse och motivation hos eleven
 • Processer som inte kan visas i verkligheten (småskaliga på atomär nivå, storskaliga inom ekologi och astronomi, eller abstrakta inom t ex ekonomi) kan lätt visualiseras.
 • Flexibilitet beträffande tid, plats, innehåll och tempo för undervisningen
 • Lägre kostnader än för traditionell undervisning
 • Självrättande frågor och svar
 • Dynamisk flerspråkighet

Ämnesområden

Tekniken passar bäst för material som kan formuleras i matematiskt språk, och därför framför allt inom ämnena

 • Matematik
 • Fysik
 • Teknik
 • Kemi
 • Ekonomi