Vi skapar framtidens läromedel nu!

Eduvance utvecklar innovativa webb-tillämpningar för e-learning med kombinerad animering (2D el. 3D), ljud, simulering och hög interaktivitet. I virtuella laborationer och experiment kan användaren själv styra förloppet och få omedelbar visuell respons på sina val och antaganden vilket ger en aktiv inlärning och ett engagemang som är svårt att uppnå med konventionella läromedel.

Dynamisk flerspråkighet öppnar stora möjligheter för användare med annat modersmål än svenska.

E-Learning

Teknikutvecklingen inom e-learning följer flera spår:

 • Utveckling av generella plattformar (infrastruktur)
 • Publicering av konventionella föreläsningar på nätet, ofta med avancerat innehåll men låg interaktivitet
 • Användning av artificiell intelligens, AI, för att hjälpa användare att finna relevant material
 • Utveckling av pedagogiska spel på surfplatta för yngre barn
Eduvance fokuserar på utveckling av innehåll, "content", med hög interaktivitet.

Läs mer om e-learning »

Flera språk samtidigt

Språk kan bytas "i flykten" (även menyer, knappar, pop-up-meddelanden och ljudspår), även språk med icke västerländska alfabet som t. ex. arabiska. För språk som skrivs från höger till vänster behöver användargränssnittet spegelvändas.

Svenska används tillsammans med läraren och svenskspråkiga vänner. Hemspråk kan används vid självstudier och tillsammans med familj, släkt och vänner. Engelska kan används tillsammans med bänkkamrat, vänner och lärare med annat förstaspråk.

Flerspråkighet är av stort värde för studerande med annat hemspråk än svenska och mycket svår att genomföra i traditionella läromedel.

Användning

Några exempel på användningsområden:

 • Enstaka laborationer eller demonstrationer
 • Laborationsserier
 • Kompletta kurser
 • Läxhjälp och extrahjälp
 • Fördjupningsmaterial
 • Förberedelse för konventionella laborationer
 • "Flipped classroom"
 • Stöd åt obehöriga lärare
Tekniken lämpar sig bäst för gymnasiet och vuxenutbildningen, men även för avancerade högstadiekurser och inledande högskolekurser.